Extras din Legea 186/2013
Capitolul V,

Facilități

(1) Titlul de parc industrial confera administratorului si rezidentilor parcului dreptul la urmatoarele facilitate
a) Scutire de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinației sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial
b) Scutire de la plata impozitului pe terenuri, corespunzător terenului aferent parcului industrial, potrivit prevederilor art. 257 lit. I) din legea nr. 57/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
c) Scutire de la plata impozitului pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte din infrastructura parcului industrial, în conformitate cu art. 250, alin. (1) pct 9 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
d) Scutiri, numai cu acordul autorității publice locale, de la plata oricăror taxe datorate bugetelor locale ale unităților administrative-teritoriale pentru eliberarea oricăror certificate de urbanism, autorizații de construcții pentru terenurile și clădirile din infrastructura parcului, ce fac parte din parcul industrial
e) Alte facilitate ce pot fi acordate, potrivit legii, de autoritățile administrației publice locale

Scutiri

Articolul 257
Impozitul pe teren nu se datorează pentru:
a) Terenul aferent unei clădiri, pentru suprafața de teren care este acoperită de clădire
i) Terenurile care prin natural or nu și prin destinația data sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură, orice terenuri ocupate de iazuri, bălți, lacuri de acumulare sau căi navigabile, cele folosite pentru activitățile de apărare împotriva inundațiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de protective definite în lege, precum și terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeței solului
l) terenurile parcurilor industriale, științifice și tehnologice, potrivit legii

Art. 250, alin. (1) pct. 9, Legea 257/2009
9. Clădirile sau construcțiile din parcurile industriale, științifice și tehnologice, potrivit legii.